Add Expires Headers Çözümü

Add Expires Headers Nedir

Bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, tarayıcı otomatik olarak dosyaları yükler ve bunları belleğe kaydeder. Dolayısıyla kullanıcı aynı web sitesinin, diğer web sayfalarını kontrol etmeye karar verdiğinde, tüm dosyaları yeniden yüklemesine gerek yoktur. Add Expires Headers, bu dosyaları indirip saklamak için tarayıcınıza komut verir. Bunun nedeni bilgisayarınız ile sunucu (web sitesi) arasındaki gönderme ve alma işlemlerini azaltmak ve önbelleğinizde depolanan verileri kullanmaktır.

Add Expires Headers Neden Önemlidir

Add Expires Headers’ın eklenmesi, sunucunun tarayıcıyla iletişim kurma süresini azaltan HTTP isteklerini azaltmak için önemlidir. Ayrıca kullanıcıların indirmeleri gereken dosya miktarını azaltmak için tarayıcıda saklanan önbellek dosyalarını tekrar kullanmalarına izin verir.

Add Expires Headers Çözümü

Add Expires Headers websitenize eklemek için .htaccess dosyalarına bu kodları yapıştırarak ekleyebilirsiniz.

<IfModule mod_expires.c> # Enable expirations ExpiresActive On # Default directive ExpiresDefault "access plus 1 month" # My favicon ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year" # Images ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" ExpiresByType image/png "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" # CSS ExpiresByType text/css "access 1 month" # Data interchange ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds" ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds" ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds" # Javascript ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year" # Favicon (cannot be renamed!) and cursor images # HTML components (HTCs) ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month" # HTML ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds" # Manifest files ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json "access plus 0 seconds" ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds" # Media ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" ExpiresByType image/png "access plus 1 month" ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month" ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType video/webm "access plus 1 month" # Web feeds ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour" ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour" # Web fonts ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month" ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month" ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
</IfModule>
Daha fazla optimizasyon ile ilgili içerikler için ardacar.com/optimizasyon/ bağlantısına tıklayarak içeriklere ulaşabilirsiniz.
Başa dön tuşu
Sultan Security